Hoppa till innehållet
Frakt till paketbutik för 134 kr. | Levereras inom 1-3 arbetsdagar
FRAKT TILL PAKETBUTIK FÖR 134 SEK

BLANDARE PDH-130-110

SÄKERHETS INSTRUKTIONER
 • Apparaten används endast för kaffe, olika cocktails, såsvinägrett, barnmat och milkshakes etc.
 • För aldrig in fingrarna eller andra föremål (hår, kläder, köksredskap, knivar, skruvmejslar etc.) nära skaftet när apparaten används.
 • Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida referens.

ANVÄNDNING AV MILK SHAKE MAKER
 • Omkopplaren måste vara i läget '0' innan du ansluter strömkontakten till en lämplig strömkälla på 220~240 VAC.
 • Vrid omkopplaren (D) till läge "I" eller "II" så får du de förväntade resultaten på några sekunder.
 • Häll mjölk i den medföljande koppen. Tillsätt milkshakepulver och smaksatt socker (eller andra ingredienser du föredrar att blanda).
 • Lyft upp koppen till skaftet (B).
 • Milk Shake Maker ska vara påslagen i högst 1 minut under varje operation. Detta kommer att säkerställa de önskade resultaten.
 • Vrid omkopplaren till "0"-läget och låt Milk Shake Maker svalna i ca. 10 minuter.
 • Håll alltid Milk Shake Maker torr.

INNAN ANVÄNDNING
 • Se till att förpackningen för denna enhet kasseras på rätt sätt. Håll plastpåsar borta från spädbarn och barn.
 • Efter att ha tagit ut enheten ur förpackningen, rengör den med en fuktig trasa.
 • Doppa aldrig ner enheten i vatten för att rengöra den.
 • Se till att nätspänningen på din strömkälla motsvarar apparatens spänningskrav.
 • Placera enheten på en plan och torr yta.
 • Se till att alla delar av apparaten är korrekt monterade innan apparaten tas i bruk.
 • Slå inte på apparaten utan koppen på plats.
 • Innan du använder enheten, vik ut sladden helt och se till att den inte visar några tecken på skada.
 • Använd inte enheten i mer än 1 minut i taget. Se alltid till att ta en paus på 10 minuter mellan varje användning.

RENGÖRING AV MILK SHAKE MAKER
 • Innan rengöring måste strömbrytaren vara i läge "0" och dra ut kontakten ur uttaget.
 • Sänk inte ner Milk Shake Maker i vatten eller andra vätskor. Torka helt enkelt med en fuktig trasa.
 • För att rengöra skaftet, häll vatten i koppen och slå på i några sekunder.
 • Förvara inte Milk Shake Maker omedelbart efter användning. Det kan fortfarande vara varmt. Låt svalna och förvara sedan på en säker plats.

LAGRING
 • Förvara Milk Shake Maker efter att den har svalnat gradvis.
 • När den inte används, koppla ur Milk Shake Maker och förvara den på en torr och säker plats utom räckhåll för barn.

UPPMÄRKSAMHET!
 • Placera inte apparaten på, nära eller i en mikrovågsugn, elektrisk ugn eller gasugn. Håll enheten borta från brännbara föremål eller andra hjärtkällor.
 • Enheten ska endast användas av vuxna.
 • Övervaka alltid enheten när den används.
 • Lämna alltid tillräckligt med utrymme runt enheten när den bland annat används. Placera inte enheten nära brandfarliga material som möbler, kuddar, textilier, gardiner etc.
 • Blanda aldrig het olja eller andra heta vätskor.
 • Blanda aldrig fett.
 • Tillsätt inte ingredienser i koppen medan apparaten är igång.
 • Flytta inte apparaten medan den är i drift.

NOTERA:
Apparaterna är inte avsedda att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

KÄNNA MILK SHAKE MAKER
A: Apparat
B. Axel
C. Blandningsbägare
D. ON/OFF-knapp
 • Se till att omkopplaren (D) är i läge "0".
 • Häll vatten tillsammans med kaffe och socker eller andra ingredienser som du vill blanda i behållaren (C) eller ett annat glas av samma form, och för sedan glaset nära skaftet (B).
 • Slå på strömbrytaren (D) och blanda ingredienserna efter dina behov.
 • Obs: Om ingredienserna stänker ut ur koppen, sänk hastigheten eller minska mängden ingredienser.
 • Efter att blandningen är över, placera strömbrytaren (D) i läge "0".
 • Ta bort koppen genom att sänka den ner och ut ur apparaten och servera ditt kaffe.
 • Koppla bort mixern från strömförsörjningen och sedan kan du rengöra den.
 • Skaftet (B) är tillverkat av rostfritt stål och plastdelarna är giftfria, så du kan enkelt rengöra enheten med en våt handduk.
VARNING: För att undvika skador, rör inte omrörarstången (B) när MILK SHAKE MAKER är i drift.